Przygotowujemy dokumentację w zakresie wdrożenia RODO lub weryfikujemy dotychczas posiadaną przez organizację dokumentację i dostosowujemy ją do obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Oferujemy pomoc we wdrożeniu dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych przygotowanej przez administratora danych, inny podmiot lub przez nasz zespół ekspertów. Pomagamy administratorom danych wprowadzić zasady wynikające z przyjętej dokumentacji w codzienną praktykę.

W zależności od zakresu zlecenia, przygotowujemy wzory dokumentacji dostosowującej podmiot do RODO oraz zapewniamy bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych. Na życzenie klienta współpracujemy z firmami szacującymi ryzyko lub zapewniającymi dostosowanie organizacji do RODO pod względem IT.

RODO to polski skrót, który jest używany do określenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE. Rozporządzenie to ma na celu m.in. zunifikowanie zasad przetwarzania i przepływu danych w państwach UE. Istotne jest to, że Rozporządzenie obowiązuje już od 25 maja 2016 r. Rozpoczęcie stosowania nastąpi w dniu 25 maja 2018 r. niezależnie od wydanych przez Polskę innych aktów prawnych a zatem będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach UE, także w Polsce.

Jeżeli przetwarzasz dane osobowe w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (w tym przypadku w zbiorze lub części zbioru) na potrzeby prowadzonej działalności (np. zatrudniasz pracowników, posiadasz dane klientów) musisz się dostosować do RODO.

Jesteśmy ekspertami z zakresu ochrony danych osobowych ale przede wszystkim praktykami. Pełniłyśmy funkcję ABI a obecnie pełnimy funkcję IOD. Rozumiemy założenia oraz cele biznesowe przedsiębiorców i innych organizacji a także zasady ich działania. Nie patrzymy na przepisy RODO wyłącznie z punktu widzenia możliwej teoretycznej interpretacji przepisów ale przede wszystkim przez pryzmat  ich praktycznego zastosowania możliwego do przyjęcia w rzeczywistości biznesowej. Pomagamy podmiotom pogodzić biznesowe cele z poszanowaniem praw ich klientów.