Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa ochrony danych osobowych (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych w przepisach branżowych). Szkolenia mogą być dedykowane nie tylko konkretnemu sektorowi (uwzględnienie specyfiki branży klienta) ale także różnym grupom zawodowym (dział kadr, dział handlowy, kierownicy działów, pracownicy administracyjni). Naszymi wykładowcami są wyłącznie eksperci będący jednocześnie praktykami.

RODO to polski skrót, który jest używany do określenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE. Rozporządzenie to ma na celu m.in. zunifikowanie zasad przetwarzania i przepływu danych w państwach UE. Istotne jest to, że Rozporządzenie obowiązuje już od 25 maja 2016 r. Rozpoczęcie stosowania nastąpi w dniu 25 maja 2018 r. niezależnie od wydanych przez Polskę innych aktów prawnych a zatem będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach UE, także w Polsce.

Jeżeli przetwarzasz dane osobowe w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (w tym przypadku w zbiorze lub części zbioru) na potrzeby prowadzonej działalności (np. zatrudniasz pracowników, posiadasz dane klientów) musisz się dostosować do RODO.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie ochrony danych osobowych. Szkolimy wykorzystując nasze doświadczenia zdobyte w ramach pełnienia funkcji abi. Rozumiemy biznes, zasady działania organizacji i nie patrzymy na przepisy RODO wyłącznie z punktu widzenia możliwej interpretacji tych przepisów ale przede wszystkim przez pryzmat możliwego ich praktycznego zastosowania. Wierzymy, że teoria jest martwa dopóki jej prawdziwe znaczenie nie zostanie odnalezione w konfrontacji z rzeczywistością i codziennymi problemami funkcjonującej organizacji. Jesteśmy pewni, że zapewniamy najwyższy poziom szkolenia albowiem nasza wiedza i doświadczenie nie dotyczy jedynie kwestii ochrony danych osobowych ale także znajomości innych przepisów i praktyk biznesowych. Rozumiemy i uwzględniamy podejście biznesowe organizacji i pomagamy wypracować racjonalne podejście do systemu ochrony danych. Przygotujemy dla Ciebie każde szkolenie jakiegoś będziesz potrzebował. Przeczytamy wszystkie wytyczne, stanowiska GIODO, stanowiska innych europejskich organów, zapoznamy się z praktyką innych przedsiębiorców branżowych, zbadamy kodeksy dobrych praktyk, a w razie konieczności porozmawiamy z najlepszymi praktykami z Twojej branży. Zastanowimy się jak najlepiej do Ciebie dotrzeć, jak przekazać Ci wiedzę jakiej potrzebujesz, w sposób, który pozwoli Ci na jej pełne zastosowanie.